Yetki Belgeleri Hakkında Merak Ettikleriniz - 10 NUMARA FIAT
Yetki Belgeleri Hakkında Merak Ettikleriniz İşimiz Rahat, Gücümüz Fiat!

Yetki Belgeleri Hakkında Merak Ettikleriniz

1. Yetki Belgesi Nedir?

Ticari araçlar ile gerçek ve tüzel kişilere yolcu ve yük taşıması için çalışma izni veren ve Ulaştırma Bakanlığı'nın düzenlediği belgenin adıdır.

Örnek K Yetki Belgesi

2. Yetki Belgesi'nin Çeşitleri Nelerdir?

Aracın ruhsatında yazan "araç cinsi"ne göre ve araç ile yapılacak işe göre alınacak belge türü belirlenmektedir.
Araçlar 2 sınıfa ayrılmaktadır;

 • Yük-eşya taşımacılığı için araçlar
 • Yolcu taşımacılığı için araçlar

Yük-Eşya Taşımacılığı İçin Gerekli Belge Türleri ve Özellikleri

K1 Yetki Belgesi: Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması gereken belgedir.
Örneğin; A şirketi DUCATO VAN model aracı ile hem kendi malını taşıyor hem de başka firmaların irsaliyeli faturalı mallarını da taşıyor. A şirketi, aracı ile sadece kendi malını taşısaydı K2 Belgesi alması yeterliydi, ama başka firmaların da mallarını taşıdığı için K1 Belgesi alması gerekiyor.

K1 Yetki Belgesinin özellikleri şu şekildedir;

 1. Kamyonu olanlar için belge harç ücreti: 16.547 TL
  • Gerçek kişilerin en az, 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,
  • Tüzel kişilerin en az, 2 birim taşıt ve 50 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları, şarttır
  • Kamyonu olanlar için en az 1 ODY4 Belgesi
  • (Yurtiçi Yük Taşıma- Orta Düzey Yönetici Belgesi)
  • Sadece kamyonet tipi aracı olanlar ve sadece araçların kayıtlı olduğu il içinde taşımacılık yapanlar ise:
  • Kamyoneti olanlar için belge harç ücreti: 4.136 TL (%75 indirim)
  • Kamyoneti olanlar için asgari kapasite şartı, minimum azami yüklü ağırlığı 25 ton
 2. Minimum 2 araç / azami yüklü ağırlık minimum 50 ton
 3. Asgari kapasite için araçlarda maksimum 20 yaş sınırı vardır.
 4. En az 1 ODY4 (Yurtiçi Yük Taşıma- Orta Düzey Yönetici Belgesi) Belgesi

K1 Belgesi

K2 Yetki Belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari amaçla taşımacılık yapmayacak kişilerin alması gereken belgedir.
Örneğin; B şirketinin YENİ DOBLO CARGO model aracı var ve bu araç ile sadece kendi şirketine ait üretim yaptığı ürünleri taşıyor, aracıyla hiçbir zaman başka bir firmaya ait ürünleri taşımıyor. Bu durumda B şirketinin K2 Yetki Belgesi alması gerekiyor.

K2 Yetki Belgesinin özellikleri şu şekildedir;

 1. Belge harç ücreti: Kamyonlar için: 16.547 TL
  • Kamyonetler için %75 indirim uygulanır: 4.136 TL (%75 indirim)
 2. Minimum 1 araç

K2 Belgesi

K3 Yetki Belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak kişilerin alması gereken belgedir.
Örneğin; C şirketinin DUCATO KAMYONET model aracı var ve bu araç ile sadece belli bir ücret karşılığında ev ve büro eşyası taşıyor, bu durumda C firmasının K3 Yetki Belgesi alması gerekiyor.

K3 Yetki Belgesinin özellikleri şu şekildedir;

 1. Belge harç ücreti: 8.272 TL
 2. Minimum 2 araç / azami yüklü ağırlık minimum 35 ton
 3. Asgari kapasite için araçlarda maksimum 20 yaş sınırı vardır.
 4. En az 1 ODY4 (Yurtiçi Yük Taşıma- Orta Düzey Yönetici Belgesi) Belgesi

K3 Belgesi

Yolcu Taşımacılığı İçin Gerekli Belge Türleri ve Özellikleri

Araç cinsi minibüs veya otobüs ise, bu araç için yapılacak işin niteliğine göre aşağıdaki belgelerden birisinin alınması gerekmektedir.

D2 Yetki Belgesi: Tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacak kişilerin alması gereken belgedir.
Örneğin; D şirketinin DUCATO MİNİBÜS model aracı var ve bu araç ile İstanbul'dan almış olduğu bir öğrenci grubunu Çanakkale Şehitliği'ne götürüyor. Bu taşımayı yaparken yolcularla o taşımaya mahsus belli bir ücret karşılığında, sabit bir tarife olmadan anlaşma yapılıyor. D şirketinin bu taşımayı yapabilmesi için D2 Yetki Belgesi alması gerekmektedir.

D2 Yetki Belgesinin özellikleri şu şekildedir;

 1. Belge harç ücreti: 180.031 TL
 2. Minimum 75 koltuk kapasitesi
 3. Minimum 30.000 TL sermaye
 4. Asgari kapasite için araçlarda maksimum 10 yaş sınırı vardır.
 5. En az 1 ODY2 (Yurtiçi Yolcu Taşıma- Orta Düzey Yönetici Belgesi) Belgesi

D2 Belgesi

D3 Yetki Belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini yurtiçinde taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak kişilerin alması gereken belgedir.
Örneğin; E şirketinin DUCATO MİNİBÜS model aracı var ve bu araç ile Çorlu'daki fabrikasında çalışan işçileri sabah evlerinden alıp işe getiriyor, akşam da o işçileri tekrar evlerine bırakıyor. E şirketi sadece kendi SSK veya BAĞ-KUR'lu personelini taşıdığı için D3 Yetki Belgesi alması gerekmektedir.

D3 Yetki Belgesinin özellikleri şu şekildedir;

 1. Belge harç ücreti: 8.272 TL
 2. Minimum 1 otobüs veya minibüs

D3 Belgesi

D4 Yetki Belgesi: Taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığı yapacak kişilerin alması gereken belgedir.
Örneğin; F şirketinin merkez adresi İstanbul ve bu şirketin DUCATO MİNİBÜS model aracı var. Bu araç ile İstanbul Yeşilköy Havalimanı'ndan almış olduğu bir iş adamı grubunu, sabit bir tarife olmaksızın aralarında belli bir ücrette anlaşarak Üsküdar'a götürüyor. F şirketinin bu taşımayı yapabilmesi için D4 Yetki Belgesi alması gerekmektedir.

D4 Yetki Belgesinin özellikleri şu şekildedir;

 1. Belge harç ücreti: : 6.618 TL
 2. Minimum 1 otobüs veya minibüs
 3. Minimum 10.000 TL sermaye
 4. En fazla 10 araç eklenebilir ve sadece yetki belgesinin kayıtlı olduğu ilin plakasına sahip araçlar eklenebilir.
 5. İliçi taşımalarda; talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair İl Trafik Komisyonu kararının Bakanlığa sunulması şarttır.
 6. Yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerden alınacak, D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair ilgili İl Trafik Komisyonu veya UKOME kararlarının (bu illerden birinin veya her ikisinin il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il veya iller olması halinde ise ilgili büyükşehir belediyesi/belediyeleri UKOME'lerinden) Bakanlığa sunulması ve Bakanlığa sunulacak kararlarda, düzenlenecek D4 yetki belgesi için kullandırılacak taşıma S a y f a 14 | 65 hatları ve taşıma güzergahları ile taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk kapasitelerinin belirtilmesi şarttır.
 7. Sadece tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenemez. Düzenlenmiş olan yetki belgelerinde geçerli bir hattının bulunması şarttır.Bu bend kapsamında adlarına D4 yetki belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler, merkezi adresini, faaliyette bulundukları ilin dışındaki bir ile taşıyamazlar.
 8. Sadece 1 adet otobüsle D4 yetki belgesi alacak olan gerçek kişiler için yetki belgesi ücretinde % 75 indirim uygulanır.

D4 Belgesi

3. Yetki Belgesi'ni Kimlerin Alması Gerekiyor?

Şirket adına veya vergi levhası olan bir kişi adına alınan her türlü ticari araç için ve aracı kullanacak sürücüler için yetki belgesi alınması zorunludur.

Örneğin; ABC şirketi için YENİ DOBLO CARGO marka araç satın aldı. Bu araç şirket adına alındığı için ve ticari bir araç olduğu için, ister bu araçla yük-eşya taşınsın, ister hiçbir taşıma yapılmasın bu araç için ve sürücüleri için yetki belgesi alınması zorunludur.

Şirkete alınan ticari araçlara yetki belgesi zorunlu olduğuna göre, bir araç ticari araç mı değil mi nasıl anlaşılır?

Bunu anlamak için, araç ruhsatında "aracın cinsi" yazan bölüme bakılması yeterlidir. Bu bölüm de KAMYON/KAMYONET/MİNİBÜS/OTOBÜS gibi ifadelerden birisi yazıyorsa, bu araç ticari araç sınıfına girmektedir. Bu tip bir araç şirkete alınıyorsa, aracı trafiğe çıkarmadan önce yetki belgesinin de alınması gerekmektedir.

4. Şahıs Adına Alınan Fiat Markalı Araçlar İçin Yetki Belgesi Alınıyor Mu?

Şahıs adına alınan Fiat markalı araçlar için yetki belgesi alınması gerekmemektedir.

Aldığınız Fiat marka herhangi bir ticari araç şahıs adına alınmış ve bu araç ile ticari bir faaliyet yapılmayacak ise hiçbir yetki belgesi zorunlu değildir.

Konuyu örneklerle açıklayalım:

ÖRNEK 1

Ahmet Sayan isminde bir kişi kendi adına FIORINO COMBI model araç satın alıyor. Ahmet Bey bu araca ailesini, eşini, dostlarını, akrabalarını, tanıdıklarını bindirip, onları istedikleri yerden alıp istedikleri yere götürüyor.

Ahmet Bey bu taşımaları ticari bir maksatla yapmadığı sürece, yani taşıdığı kişilerden, onları taşıma karşılığında herhangi bir ücret talep etmediği sürece, Ahmet Bey'e hiçbir zaman yetki belgesi gerekmeyecektir.

ÖRNEK 2

Mehmet Öz isminde bir kişinin FIORINO COMBIMIX model aracı var. Mehmet Bey de eşini, dostunu, akrabasını, arkadaşlarını aracıyla gezdiriyor. Mehmet Bey aracına bu yolcuları almak dışında aynı zamanda evinin ihtiyaçları için markete gidiyor ve satın aldığı eşyaları aracına yükleyip evine getiriyor.

Mehmet Bey alışverişlerde satın aldığı bu eşyaları ticari maksatla, kar elde etmek için satmadığı sürece yani, ticaret amacıyla bu yolcuları taşımadığı sürece ve eşyayı yine bu amaçla eşyaları taşımadığı sürece Mehmet Bey için de hiçbir zaman hiçbir yetki belgesi gerekmeyecektir.

ÖRNEK 3

Nuri Yılmaz isminde bir kişi FIORINO TREKKING model ticari araç satın aldı. Nuri Bey'in şehir dışında yazlığı var, ailesiyle birlikte hafta sonu yazlığına gitmek istiyor ve yazlığına giderken kışlık evindeki kullanmadığı bir televizyonu ve küçük bir buzdolabını da yazlığına götürmek istiyor. Ayrıca yazlıktaki evinin bazı tadilat işleri için bir yapı marketten duvar kâğıdı satın alıyor ve takım çantasını da araca yükleyip yazlığına doğru yola çıkıyor.

Yolda giderken İstanbul çıkışında gişelerde trafik denetimine takılıyor. Denetim memuru, Nuri Bey'e araç yetki belgesi ile ilgili nasıl bir uygulama yapacak?

Nuri Bey'in aracında ticari bir maksatla hiçbir eşya olmadığı için denetim memuru Nuri Bey'e herhangi bir yetki belgesi sormayacaktır. Çünkü Nuri Bey'in aracındaki tüm eşyalar Nuri Bey'in şahsına aittir ve bu eşyaları kendi ihtiyaçlarını görmesi için taşımaktadır.

Tüm bunlara rağmen denetim memuru ceza yazarsa, haksız yere yazılmış bir denetim hatası cezası olduğu için, Ulaştırma Bakanlığı'na itirazda bulunup cezanın iptal ettirilmesi gerekmektedir.

ÖRNEK 4

Cemil Öz isminde bir kişinin, YENİ DOBLO COMBI model aracı var. Cemil Bey bu aracı satın alırken hem geniş hem de konforlu olduğu için tercih etmiş, kalabalık olan ailesi araca bindikleri zaman araçta sıkışmasınlar, rahat yolculuk yapsınlar diye bu modeli satın almayı tercih etmiş. Cemil Bey bu araca ailesini de alarak sinemaya, tiyatroya, pikniğe, denize, eş dost akraba gezmesine gidiyor.

Cemil Bey bu araçla taşıdığı kişilerden ücret talep etmediği sürece, istediği yerden istediği kişileri alıp istediği yere götürebilir.

Ayrıca Cemil Bey yine bu araçla hafta sonu arkadaşlarını alıp pikniğe gidiyor. Piknik dönüşü de ailesine götürmek üzere, hediye bazı ürünler satın alıyor. Cemil Bey bu araca nasıl bir yük alırsa alsın, aldığı yük ticari manada herhangi bir şirkete ait olmadığı sürece Cemil Bey'e hiçbir zaman hiçbir yetki belgesi sorulmayacaktır.

ÖRNEK 5

Mustafa Kaya isminde bir kişinin FIORINO COMBI model aracı var. Mustafa Bey İstanbul'da oturuyor ama emekli olduğu için, yaz aylarında genellikle köyüne gidiyor. İstanbul'dan köyüne giderken, köydeki komşularına akrabalarına İstanbul'dan almış olduğu çeşitli hediyeleri aracına koyup götürüyor.

Köyden gelirken de, İstanbul'da kış aylarında sağlıklı organik beslenmek için, köyde yaptırdığı turşuları, yetiştirdiği cevizleri, peynirini, tereyağını, bahçesinden de biraz sebze meyvesini aracına yükleyip İstanbul'daki evine getirmek üzere yola çıkıyor. Yolda denetim memurları Mustafa Bey'i çeviriyorlar, araç ticari bir araç olduğu için araçtaki yükü kontrol ediyorlar. Araçtaki tüm yük Mustafa Bey'e ait olduğu için yetki belgesi ile ilgili hiçbir işlem yapılmadan Mustafa Bey yoluna devam ediyor.

Mustafa Bey'in taşıdığı bu yük ailesine değil de, pazara götürüp satıp para kazanma amacında olsaydı, o zaman Mustafa Bey yetki belgesiz taşıma yaptığı için ceza yemiş olurdu.

5. Yetki Belgesi İçin Nereye Başvurmak Gerekir?

Yetki belgesi alacak olan kişi ya da kurumun vergi levhasında belirtilen merkez adresinin bağlı bulunduğu ilin, bağlı bulunduğu Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne başvurması gerekmektedir.

6. Yetki Belgesi İle İlgili Diğer Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Yetki Belgesi'ne Araç Ekleme ve Düşüm İşlemleri

Yetki Belgesi'nden Araç Düşüm: Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, Yetki Belgesi sahibi olan bir firma belgeye kayıtlı bir aracını sattıktan sonra, 60 gün içinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirim yaparak aracı taşıt belgesinden düşürmek zorundadır.

Belgeye ekleme yapılmaması ve araçta taşıt kartı bulundurmama durumunda 602 TL idari para cezası uygulanır.

Taşıt belgelerinde kayıtlı araçların kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi durumunda, bu durumu 60 gün içinde Ulaştırma Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

Bakanlığa bildirim veya söz konusu durumun Bakanlıkça tespiti halinde bu taşıtlar taşıt belgelerinden re'sen düşülür.

Yetki Belgesi'ne Araç Ekleme: Yetki belgesinin üzerinde ismi yazan kişi ya da kurum adına yeni bir ticari araç alınması durumunda, bu aracı alır almaz yetki belgesine kaydettirmesi gerekmektedir. Belgeye kayıt yaptırıp bu araca da taşıt kartı çıkartmalıdır.

Örnek Taşıt Kartı

Belgeye ekleme yapılmaması ve araçta taşıt kartı bulundurmama durumunda 2.123 TL idari para cezası uygulanır.

Yetki Belgesi Dönüşüm / Değişim: Yetki Belgesi sahibi kişi ya da firma, yetki belgesi alma şartlarını kaybetmiş ve yerine getiremiyor ise yetki belgesini farklı bir belgeye dönüştürebilir.

Alınan yetki belgesi asıl iştigal konusunu kapsamıyor ve firma yeni iştigaline uygun olan bir yetki belgesi almak istiyorsa, bu durumda daha önce alınmış olan yetki belgesini, istenilen genel ve özel şartlarını sağladığı ve aradaki fiyat farkını ödediği takdirde yetki belgesi değişim ve dönüşüm işlemini yapabilir.

Yetki Belgesi Yenileme: Yetki belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Belge sahibi kişi ya da firma faaliyetine devam etmek istiyorsa, yetki belgesini süresi içinde yenilemek zorundadır. Süresi için yenilenmeyen yetki belgeleri bakanlık tarafından iptal edilir.

Yetki belgelerinin geçerlilik tarihinden önce yenileme için başvuru yapanlara harç tutarında % 95 yetki belgesi harcı yenileme indirimi yapılmaktadır.

Örneğin; Hafif ticari aracı olan yetki belgesi sahibi belge harcı için normalde 3.791 TL ödemesi gerekirken, belge bitiş tarihinden önce başvurusunu yaparsa %95 indirimden yararlanır.

Yani bu durumda 3.791 TL yerine 279 TL ödeyerek, 2.937 TL gibi büyük bir indirim kazanmış olur.

7. Sürücüler İçin Alınması Gereken Yetki Belgeleri Hangileridir?

SRC Belgesi (Sürücü Belgesi)

SRC1 Belgesi: Minibüs veya otobüs tipi araçlar ile yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklar için alınması zorunlu olan belgedir.

SRC2 Belgesi: Minibüs veya otobüs tipi araçlar ile yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklar için alınması zorunlu olan belgedir.

SRC3 Belgesi: Kamyon, kamyonet tipi araçlar ile yurtiçi ve uluslararası eşya-kargo taşımacılığı yapacaklar için alınması zorunlu olan belgedir.

SRC4 Belgesi: Kamyon, kamyonet tipi araçlar ile yurtiçinde eşya-kargo taşımacılığı yapacaklar için alınması zorunlu olan belgedir.

Örnek SRC Belgesi

Özellikleri;

 1. Yeni bir genelge çıkana kadar belge süresizdir
 2. 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.
 3. Ehliyet sınıfı, ehliyet alma tarihlerine göre belgenin alınma şekli belirlenmektedir.
 4. Ehliyetini 25 Şubat 2003 tarihinden önce alan B-C-D-E sınıfı ehliyet sahipleri başka bir şart aranmadan muafiyet yolu ile SRC Belgesi alabilirler.
 5. C-D Sınıfı ehliyet sahipleri muafiyet yolu ile: SRC2 ve SRC3 ve SRC4 Belgelerini alabilirler
 6. E sınıfı ehliyet sahipleri muafiyet yolu ile: SRC1, SRC2 ve SRC3, SRC4 Belgelerini alabilirler
 7. Ehliyetini 25 Şubat 2003 tarihinden önce alan B sınıfı ehliyet sahipleri, yine bu tarihten önce minimum 90 gün SGK (SSK veya BAĞ-KUR)'lı olmak şartı ile muafiyet yolu ile SRC Belgesi alabilirler.
 8. B sınıfı ehliyet sahipleri muafiyet yolu ile: SRC2 ve SRC4 Belgelerini alabilirler.
 9. Ehliyetini 25 Şubat 2003 tarihinden sonra alan ehliyet sahipleri, başka hiçbir şeye bakılmaksızın eğitim yolu ile SRC Belgesi alabilirler.

Psikoteknik Belgesi

Psikoteknik Raporu: Ticari olarak yük/eşya ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin bedensel ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösterir rapordur.

Özellikleri;

 1. Belgenin süresi 5 yıldır.
 2. Bağlı bulunduğunuz ildeki İl Sağlık Müdürlüğü'nün izin vermiş olduğu sağlık merkezlerinden alınmalıdır.

Ö. Psikoteknik Belgesi

8. 2021 Yılına Ait yetki Belgesi Ücretleri Ne Kadardır?

BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI SİMGESİ ÜCRETLERİ [TL]
Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı D2 180.031
Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması D3 8.272 TL
Otobüsle 100 km.'ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı D4 6.618
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı K1 16.547
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı
(il içi ve kamyonetlerle yapılan taşıma)
K1* 4.136
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı
(kamyonla yapılan taşıma)
K2 16.547
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı
(kamyonetlerle yapılan taşıma)
K2* 4.136
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı K3 8.272
Taşıt Kartı Harç Ücreti Taşıt Kartı Yeni Belge
Taşıt Kartı Var Olan Aracı İhlal nedeniyle Yenidem Ekleme
495
99

Yukarıdaki ücretler 2021 yılı için geçerlidir.

Yasal Uyarı: Bu web sitesinde Yetki Belgeleri konusunda verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, araç sahiplerinin tabi oldukları mevzuata uyumlu davranarak kendi sorumlulukları dahilinde gerekli evrakları sağlamaları esastır. Bu konuda Tofaş'a herhangi bir sorumluluk atfedilemez, tazminat talebinde bulunulamaz.

Euro.Message madebycat