Personel Servis Araçlarında Aranan Şartlar - 10 NUMARA FIAT
Personel Servis Araçlarında Aranan Şartlar

Personel Servis Araçlarında Aranan Şartlar

Personel taşımacılığı, işletmelerin çalışanları için sağladığı ilk koşullar arasında yer alırken, iş kurmak isteyenler için de yeni bir sektörü oluşturuyor. Her sektörde olduğu gibi personel taşımacılığında da resmi prosedürler ve standartlar mevcut. Bu noktadan yola çıkarak personel taşımacılığı için gerekli koşulları sizler için derledik.

Personel taşımacılığında genel kurallar

 • Taşınacak personeli taahhüt edilen yere kadar rahat bir şekilde götürüp getirmek
 • Servis hizmetinden yararlanacak personelden başka yolcuyu servis taşıtına almamak
 • Taşıt içi düzeni sağlamak
 • Tayin edilen güzergahın dışına çıkmamak
 • Çalıştırılan personelin sigorta işlemlerini yaptırmak
 • Gerçek kişi ise esnaf ve sanatkarlar kanununa tabi meslek odalarına; özel hukuk tüzel kişisi ise ilgili ticaret ve sanayi odalarına kayıt yaptırmak

Sürücülerde aranan özellikler

Personel taşımacılığında araç içi düzen sağlanması ve güvenli bir yolculuk yapılması için altın kural doğru sürücüyle çalışmak. Bu bağlamda yönetmelikte sürücülerle ilgili de kurallar yer alıyor. Bu kurallar sürücünün;

 • 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olması,
 • Hüküm giymemiş olması,
 • En az 5-10 yıl arası tecrübeli olması,
 • İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınan psiko teknik raporlarının bulunması,
 • Bağımlılık yapacak maddeler ile ilişkisi olmaması
 • Asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak birden fazla ölümlü trafik kazasına karışmamış olması,
 • Alkollü olarak araç kullanma ile hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgelerinin birden fazla geri alınmamış olması,
 • İlk yardım eğitimi almış yeterlilik sertifikası bulunması,
 • İleri sürüş teknikleri eğitiminden geçirilmiş olması şeklinde belirtilmiştir.

Araçta aranan özellikler

Personel taşımacılığında şoförler kadar araçların da belirlenen koşullara uygunluk sağlaması gerekiyor. Ana hatlarıyla bahsetmemiz gerekirse;

 • Aracın yaşı,
 • Aracın kaportası,
 • Aracın donanımı,
 • Periyodik trafik muayenelerinin ve bir yıllık rutin bakım ve onarımlarının yapılmış olması araçta aranan başlıca standartlardır.
Euro.Message madebycat