Ekonomik Krizde Kobilerin Büyüme Planları - 10 NUMARA FIAT
EKONOMİK KRİZDE KOBİ'LERİN BÜYÜME PLANLARI

Ekonomik Krizde Kobilerin Büyüme Planları

Buna rağmen dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik krizlerden finansal alt yapısı yetersiz olan KOBİ'ler en fazla etkilenen taraf oluyor.

KOBİ'ler pek çok büyük işletmetye göre sektörde daha avantajlı şekilde yer almaktalar. İletişimde oldukları yerel pazarı daha iyi tanıyan, pazarın ihtiyaçlarını ve özelliklerini daha iyi gören KOBİ'ler alıcı ve satıcılarla daha iyi ilişkiler kurmaktalar. Tüm bu avantajlara rağmen ekonomik krizde etkilenen KOBİ'lerin sağlam durmak ve bu ortamda da büyüyebilmek için birtakım çabalarda bulunmaları gerekiyor.

KOBİ'lere büyüme stratejileri

Günümüzde KOBİ'lerin büyümesi ve kriz ortamlarından sorunsuz sıyrılmaları için pek çok çalışma ve imkân sağlanıyor. Bunun yanında tüm KOBİ'lerin kendilerini uzun dönemde hayatta tutacak stratejiler belirlemelidir. Mevcut işin tanımı değiştirerek büyüme stratejisi ve mevcut işi değiştirmeden iş hızını ve etkisini değiştirerek büyüme stratejisi gibi stratejiler 2 şekilde belirlenebilir.

Bu doğrultuda yapılacaklar:

  • Üretilen mal ve hizmetlere ihtiyaçlara göre yenileri eklenebilir.
  • Hedef kitle genişletilmeli ve yeni pazarlar aranmalıdır.
  • Mevcut ürünlerde kullanımı geliştirilebilir.
  • Yeni Pazar arayışına girmeden mevcut pazarda yeni girişimlerle hareketlilik sağlanabilir.
  • Mevcut faaliyetlerin kapasitesi artırılabilir.

Birleşerek büyüme

Bu seçeneklerin yanında kriz dönemlerinde KOBi'ler büyümek için imkânlar doğrultusunda rakip firmalar ile birleşebilir veya satın alabilir. Bu şekilde birleşerek büyüme sağlanabileceği gibi yaratıcılığı güçlendirme ve çeşitlendirme konusunda da avantaj sağlanabilir.

Euro.Message madebycat